Ordinační hodiny

Vývěska

Ortopedická ordinace MUDr. Ivo Okáče pečuje o pacienty již od roku 2000. Měnila se jen místa působení – od polikliniky Viniční, přes polikliniku Kuklenská a od roku 2008 je ordinace situována ve zdravotnickém zařízení Olomoucká 29, Brno – Černovice. Zdravotnické zařízení je dobře dostupné hromadnou městskou dopravou, nebo osobní vozem s možností parkování na vyhrazeném parkovišti přímo před objektem.

Ortopedická ordinace je zaměřena na všechny věkové skupiny,
provádí klinická vyšetření a ambulantní léčbu v celém rozsahu
ortopedie, provádí ultrazvuková vyšetření pohybového aparátu,
preventivní vyšetřování novorozeneckých kyčlí klinicky
a ultrazvukem, zabývá se osteoporózou.

Cvičení proti plochým nohám

Služby

SPEKTRUM ČINNOSTI

Ortopedická ordinace je zaměřena na všechny věkové skupiny, provádí klinická vyšetření a ambulantní léčbu v celém rozsahu ortopedie, provádí ultrazvuková vyšetření pohybového aparátu, preventivní vyšetřování novorozeneckých kyčlí i klinicky a ultrazvukem a zabývá se osteoporózou.

Obor ortopedie nezahrnuje úrazovou ambulanci, s touto problematikou je nutné kontaktovat sektor spádových poliklinik, Úrazovou nemocnici, Ponávka 6, Brno střed, nebo Kliniku úrazové chirurgie, Fakulní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno – Bohunice.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Druh poskytovaných služeb v zařízení:
plné spektrum ambulantní ortopedie, klinické a ultrazvukové vyšetření, podometrie. Léčebné obstřiky, evekuační punkce velkých kloubů. Znehybnění ortézami.Vyšetřování a léčba skolióz, poskytování trupových ortéz. Administrativní činnost v rámci komplexního zajištění pacientů
v součinnosti s praktickými lékaři. Bezbariérovost zařízení byla místně zhodnocena Magistrátem města Brna jako vyhovující.

Služby mimo naše zařízení, námi využívané:

Vyšetřovací metody: rentgenová (CT a MR) vyšetření a denzitometrická (zjištění osteoporózy) vyšetření v zařízení nemáme, na tato vyšetření odesíláme do jiných zařízení, nejčastěji na RTG na polikliniku Viniční, příp. jiné speciální vyšetřovací metody.

Léčebné metody: rehabilitační a fyzikální léčba, prakticky kdekoli s převahou na poliklinikách Viniční a Kuklenská a Rehabilitačním odd. Psychiatrické léčebny Černovice.

Vše o vyšetření

JAK K VYŠETŘENÍ

K vyšetření příchází pacienti po telefonickém nebo osobním objednání, vyjímkou jsou akutní stavy.

NOVÍ PACIENTI:

Nové pacienty přibíráme stále, doporučujeme však, aby první kroky ve vyšetření
a léčbě případně RTG a základní laboratoř udělal praktický lékař a tyto nálezy nám poskytnul.

Co je vhodné přinést k prvnímu nebo novému vyšetření:

Žádanka o vyšetření není povinná, ale je vhodná, neboť v ní odesílající lékař formuluje POTÍŽE PACIENTA A NEMOC, na kterou se soustředit
a upozorní na další věci související, případně rizikové Faktory.

  • dokumentaci o předchozím vyšetření a léčbě (operacích)
  • léčebnou pomůcku – ortézu (i samostatně zakoupenou), korzet
  • rtg či jinou obrazovou dokumentaci

A pak už jen dobrou náladu a někdy i trpělivost, neboť všechna časová objednání se bohužel nedají vždy přesně dodržet.

PLATBA ZA VYŠETŘENÍ

Platba za vyšetření probíhá dle pravidel zdravotních pojišťoven, vyšetření a výkony jsou bez doplatků.

Smlouva se zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná ZP (111)
  • Vojenská ZP (201)
  • Oborová ZP (207)
  • ZP Ministerstva vnitra ČR (211)
  • Česká průmyslová ZP (205)
  • Revírní bratrská pokladna, ZP (213)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Skupina samoplátců, těch, kteří nemají zdravotní pojištění, platí podle sazebníku VZP hotově.

Nadstandardní, placené výkony (laser apod.) na pracovišti neprovádíme.

Platby komerčním úrazovým pojišťovnám za vyplnění dokumentace probíhají podle jejich sazebníku.

Galerie

O nás

MUDr. Ivo Okáč, provozovatel, poskytuje komplexní ambulantní péči, dětskou ortopedii preventivní vyšetřování novorozeneckých kyčlí klinicky a ultrazvukem. Pracuje na malý úvazek na Klinice dětské ortopedie, chirurgie
a traumatologie Fakulní nemocnice Brno.

MUDr. Luděk Ryba, PhD.,  klinický ortopéd, operatér se zaměřením převážně na operativu páteře, náhrady kloubů a operační artroskopie. V ordinaci poskytuje také komplexní ambulantní péči v rámci občasného zástupu, vedle toho ošetřuje samostatnou klientelu. Jeho domovským pracovištěm je Ortopedická klinika Fakulní nemocnice Brno.

MUDr. Tereza Peterková, ortopedie dětského věku a plastická chirurgie ruky Kolegyně Tereza Peterková trvale pracuje ve FN Brno na Klinice dětské chirurgie ortopedie a traumatologie. Na Olomoucké ambuluje většinou 2x měsíčně mimo běžné ordinační hodiny, většinou pátky odpoledne. Kromě preventivního vyšetřování novorozenců je předmětem jejího odborného zájmu ortopedie dětského věku a chirurgie ruky. Ve svém oboru dosáhla atestace, absolvovala mnoho kurzů a zahraničních stáží, své operační dovednosti si prohloubila i na renomovaném pracovišti: Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Pro ambulanci spolehlivě zajišťuje klinické konzultace a dle potřeby i operativu. Komunikuje i anglicky.

Alena Cibulková, zdravotní sestra, asistentka s celoživotní praxí v chirurgických oborech. V rámci ambulance asistuje při ambulantních výkonech, edukuje pacienty, zajištuje organizaci léčebné péče. Komunikuje i v angličtině.

Všichni lékaři jsou nositelé licencí ČLK a diplomů celoživotního vzdělávání ČLK.

Kontakt

Olomoucká 648/29
618 00 Černovice

+420 548 210 215

+420 602 537 358

N49.189165
E16.639758

info@ortopedie-okac.cz

neurologická a EEG ordinace
MUDR. Lenky Okáčové
+420 548 226 184